Nyereményjáték szabályzat

A játékban való részvétellel elfogadod jelen Játékszabályzatot. Az adataidat bizalmasan
kezeljük, és harmadik félnek nem adjuk át (Adatvédelmi nyilatkozat).
JÁTÉKSZABÁLY
A gorillaragaszto.hu által indított nyereményjáték („Mutasd meg, mit ragasztottál!”) a
gorillaragaszto.hu Facebook oldalán érhető el. A Játék alapja, hogy a játékosok feltöltenek
egy képet a komment szekcióba arról a tárgyról, amelyet Gorilla ragasztóval ragasztottak
meg. Ezen kívül szükséges leírniuk, hogy melyik Gorilla terméket használták a
ragasztáshoz, illetve le kell írniuk két olyan ismerőst, akiről tudják, hogy Gorilla terméket
használ. A játék nyereményeit a Facebook oldalon, az idővonalon egy hírben vagy
hozzászólásban a gorillaragaszto.hu teszi közzé. A játék időtartamát és a sorsolás
időpontját a gorillaragaszto.hu határozza meg, az eredményhirdetésre a gorillaragaszto.hu
által kijelölt helyen kerül sor.
A játék 2023.05.12-én veszi kezdetét, az eredményhirdetésre 2023.05.31-én kerül sor.
1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL
1.1 A Játék meghirdetője és szervezője: gorillaragaszto.hu
A gorillaragaszto.hu elérhetősége: info@gorillaglue.hu
1.2 A Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló
1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét.
A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki a
gorillaragaszto.hu által az űrlapon, weboldalon, Facebook oldalon vagy az idővonalra kiírt
hozzászólásban vagy hírben a megadott feltételeket teljesíti és elolvasta és tudomásul vette
ezen Játékszabályt – annak minden feltételét elfogadja.
1.3 A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező
természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek, kivéve a
gorillaragaszto.hu alkalmazottai és ezek közeli hozzátartozói, valamint a játék
szervezésében közreműködő ügynökségek és alvállalkozók munkatársai és ezen személyek
közeli hozzátartozói (Ptk. 685 § b) pont)(„Játékos”).
1.4 A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel feltételei,
– a Játékos az 1.3 pont feltételeinek megfelelő természetes személy;
– a Játékos rendelkezik Facebook hozzáféréssel és e-mail címmel;
– a Játékos teljesíti mindhárom nevezési feltételt.

– a Játékos minden egyéb feltételnek megfelel, amit a gorillaragaszto.hu az idővonalán
meghatároz.
2. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK
2.1 A játékos a játékban való részvétellel elfogadja a gorillaragaszto.hu honlapon közzétett
„Adatvédelmi nyilatkozatot”.
2.2 A gorillaragaszto.hu az idővonalon megjelent játékokhoz adatokat kér, a gyűjtött
adatokat tároljuk – a tárolt adatokból sorsol és a nyertest a megadott adatai alapján próbálja
meg elérni – harmadik fél számára semmilyen adatot NEM ad ki!
Amennyiben a nyertes a számára kiküldött e-mailre/ Facebook privát üzenet értesítésre két
munkanapon belül nem reagál, úgy a gorillaragaszto.hu megismétli a sorsolást és értesíti a
régi nyertest, hogy nyertes státusza törlésre került.
Egyéb rendelkezések:
– 14 éven aluliak nem játszhatnak,
– csak Magyarországi játékosok játszhatnak,
– a játék nyertesét (nyerteseit) a Facebooktól függetlenül értesítjük privát Facebook
üzenetben,
– a nyertes neve megjelenik a gorillaragaszto.hu idővonalán
– a nyertesről készült fényképet vagy videó anyagot – a nyertes írásos beleegyezésével – a
gorillaragaszto.hu közzéteheti az idővonalon,
– a játék a Facebook idővonalon, a weboldalon és űrlap hirdetésben kerül megrendezésre,
de a Facebooknak vagy más Facebookhoz köthető cégnek/vállalkozásnak nincs köze
hozzá, felelősséggel nem tartozik a játék megrendezéséért.
3. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE:
3.1 A Játék nyerteseit a gorillaragaszto.hu Facebook privát üzenetben, illetve a nyertesek
postafiókjába küldött levélben tájékoztatja. A nyeremények átvétele: a sikeres
kapcsolatfelvétel alatt egyeztetett cím a gorillaragaszto.hu költségén kerül.
3.2 A nyertesnek személyazonosságát igazolnia kell arra alkalmas személyi okmányával.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyeremény átvételére
(nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt
jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes
képviselője járhat el.

3.3 A nyeremény más szolgáltatásra/termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem
váltható át. A gorillaragaszto.hu fenntartja a jogot, hogy amennyiben az adott nyeremény
már nem elérhető, a nyereményeket egyéb, hasonló értékű és fajtájú nyereményekkel
helyettesítse.